1. Johdanto

Contents of this section

1.1 Mikä HOWTO?

Tämä dokumentti kertoo, mitä pitäisi tehdä Linuxin suomettamiseksi sen jälkeen kun käyttöjärjestelmä perussovelluksineen on asennettu koneeseen jostain Linux-jakelusta. Näin saadaan suomalaiset kirjaimet, näppäimistö ja muut paikalliset asetukset toimimaan oikein. Lähtökohtana on Slackware- tai RedHat-jakelusta asennettu Linux-järjestelmä, mutta ohjeista on todennäköisesti apua myös muiden Linux-jakeluversioiden käyttäjille.

Varsin suuri osa ohjeista pätee Linuxin lisäksi muissakin Unix-tyyppisissä järjestelmissä. Sama toimii toisinpäin: jos et löydä etsimääsi tietoa tästä dokumentista, tutki muita FAQ- jne. tiedostoja (ks. esim. Linuxin HOWTO-dokumentit sekä viitteet [UNIXHelp] ja [faqs]). Tämän dokumentin viitteissä on, mikäli mahdollista, käytetty kotimaisia peilauksia ulkomailla sijaitsevien alkuperäisten tiedostovarastojen asemesta.

Tässä ohjeessa ei ole yleensä eritelty root-käyttäjän ja tavallisen käyttäjän tekemiä asetuksia. Jotkut ohjeista ovat siis ainoastaan ylläpitäjän heiniä ja vaikuttavat koneen kaikkiin käyttäjiin, jotkut taas ovat tavallisen käyttäjän itselleen tekemiä asetuksia. Linux-koneissa ylläpitäjä ja käyttäjä ovat usein - mutta eivät aina - sama henkilö. Hyvin monet asetukset voi tehdä molemmilla tavoilla; esim. kaikkien käyttäjien oletukset hakemistossa /etc oleviin tiedostoihin ja käyttäjän omat asetukset kotihakemistossa $HOME oleviin pisteellä alkaviin tiedostoihin.

1.2 Tekijänoikeuksista ja kopioinnista

Copyright (c) 1996 by Pekka Taipale. Tätä dokumenttia saa kopioida ja levittää muuttamattomana vapaasti. Jos levität muutettua tai lyhennettyä versiota dokumentista, tätä tekijänoikeusmerkintää ei saa poistaa. En ota vastuuta mahdollisista virheistä enkä varsinkaan muiden muuttamista versioista. Jos teet dokumenttiin lisäyksiä tai korjauksia, merkitse selvästi oma työsi. Parasta olisi, jos lähettäisit korjausehdotuksesi minulle osoitteeseen pjt@iki.fi jolloin ne voidaan ottaa mukaan alkuperäiseen tekstiin.

1.3 Tekstin esitystavasta

Tämä HOWTO on kirjoitettu SGML-muodossa. HTML-, TeX- ja tekstiversiot generoidaan SGML:stä Linuxdoc-SGML -ohjelmalla. Tämän tekstin ulkopuolelle osoittavat viittaukset (HTML-versiossa linkit) on koottu yhteen paikkaan, ks. Aiheeseen liittyvää materiaalia . Muualla dokumentissa olevat linkit ovat ristiinviittauksia dokumentin sisällä. Näin on menetelty siksi, että olisi helpompi hahmottaa, milloin linkin seuraaminen on viemässä lukemaan jotakin muuta dokumenttia ja milloin se on ristiinviittaus tämän HOWTO:n sisällä.

Jos luet tekstiversiota ja suomalaisten kirjainten esitysmuoto on saksalainen umlaut-käytäntö ae- ja oe-yhdistelmineen, syynä on - paradoksaalista kyllä - se, että Linux-HOWTO-projekti jakelee tekstimuotoiset HOWTO:t vain ASCII-muodossa eikä tämänkin dokumentin suosittelemana ISO-Latin-1-tekstinä.

PostScript-versiossa suomalaiset kirjaimet voivat olla mitä sattuu, koska sgml2ps ei tue ISO-Latin-1-merkistöä ja TeX:n babel-pakettia (linuxdoc:n versiossa 1.4). Lopputuloksesta saa kunnollisen muuttamalla linuxdoc:n tiedostoa $LINUXDOCLIB/rep/latex/mapping siten että dokumentti käyttää kohdassa TeX mainittuja tyylejä.

1.4 Kiitokset

Kiitos kaikille kommentteja ja korjauksia esittäneille. Erityisesti mainittakoon Tuomas Aura, Tuomas Eerola, Timo Korvola, Jaakko Ruohio, Jani Tammi ja Lars Wirzenius.


Next Chapter

Table of contents of this chapter, General table of contents

Top of the document, Beginning of this Chapter