4. Ympäristön lokaaliasetukset

Contents of this section

Lokaaliasetusten tarkoitus on saada ohjelmat noudattamaan esimerkiksi eri kielten erilaisia aakkosjärjestyssääntöjä ja muita käytäntöjä. Lokaalit vaikuttavat mm. kellonaikojen ja päivämäärien tulostusmuotoon ja tietueiden lajittelujärjestykseen eri ohjelmia käytettäessä - mikäli ohjelmat on tehty asianmukaisella tavalla ja kirjastot tukevat kyseistä lokaalia.

Uudehkojen Linux-jakelujen (Slackware 3.0 ja RedHat 2.1) kirjastot tukevat dokumenttien mukaan yleistä eurooppalaista Latin1-merkistölokaalia ISO-8859-1. Oikea lokaaliasetus Suomessa on finnish.iso88591. Lokaali asetetaan ympäristömuuttujien LC_CTYPE, LC_TIME jne. avulla (ks. man 7 locale).

Voi olla viisasta asettaa suomalainen lokaali jo nyt, niin että spesifisen suomalaisen lokaalituen mahdollisesti joskus ilmestyessä kirjastoihin se otetaan käyttöön. Lokaalin asetus voi olla myös epäviisasta, koska esim. päivämäärätulostuksen muodon muuttuminen voi muuttaa komentotiedostojen toimintaa ja rikkoa siten ohjelmia. LC_TIME-lokaalin POSIX-asetuksella date-komennon tulostus on muotoa Wed Aug 9 13:33:39 EETDST 1995 kun taas suomalaisella lokaalilla se olisi muotoa 9.8.1995 13:33:39.

LC_ALL- tai LC_TIME-asetuksen tekeminen ei siis ole välttämättä järkevää, mutta LC_CTYPE ja LC_COLLATE kannattaa asettaa suomalaiseksi. Esim. tcsh vaatii LC_CTYPE-asetuksen, jotta 8-bittiset merkit toimisivat.

Jos käytät komentotulkkina csh-varianttia (kuten tcsh), haluat todennäköisesti tehdä asetuksen tiedostossa /etc/csh.cshrc tai $HOME/.cshrc:


        setenv LC_CTYPE finnish.iso88591

Jos taas käytät sh-varianttia (kuten bash tai pdksh), kirjoita tiedostoon /etc/profile tai $HOME/.profile:


        export LC_CTYPE=finnish.iso88591


Next Chapter, Previous Chapter

Table of contents of this chapter, General table of contents

Top of the document, Beginning of this Chapter