6. X11R6

Contents of this section

XFree86 saa näppäimistökarttansa Linuxin konsolilta. Useimpien näppäinten (ml. ä ja ö) pitäisi toimia suoraan oikein, kun konsolin näppäimistökartta on asetettu. "Kuolleiden" näppäinten määrityksiä (dead_acute, dead_diaeresis ym.) ei kuitenkaan saada konsolilta, joten lopputulosta täytyy hieman paikkailla.

Jos kone on konfiguroitu käynnistämään xdm eli käyttäjä ei kirjoittaudu sisään virtuaalikonsolille vaan suoraan X11:aan, voi olla tarpeen asettaa koko suomalainen näppäimistökartta .Xmodmap -tiedostossa.

Mikäli AltGr-näppäin ei toimi (merkit {, [, ], }, \ jne.), tarkista, että X:n konfigurointitiedostossa (/etc/XF86Config tai /usr/lib/X11/XF86Config) on rivi


RightAlt  ModeShift

ja että sitä ei ole kommentoitu pois #-merkillä.

X:n käynnistysskriptit ajavat yleensä xmodmap-ohjelman, joka muuttaa X:n näppäimistökarttaa käyttäjän .Xmodmap-tiedoston perusteella. .Xmodmap-tiedosto voi näyttää esim. tältä:


keycode 13 = 4 currency dollar
keycode 21 = acute grave
keycode 35 = dead_diaeresis asciicircum asciitilde

Tässä näppäimeen, jonka näppäinkoodi on 13 (näppäimistön päälohkon numeronäppäin 4) sidotaan merkit 4, valuuttamerkki () ja $, jotka tulevat, kun ko. näppäintä painetaan yksinään, shiftin kanssa ja AltGr-näppäimen kanssa.

Näppäimeen 21 (Backspace-näppäimen vieressä) sidotaan hipsumerkit ja näppäimeen 35 (å:n ja Enterin välissä) sidotaan "kuolleet pisteet" () sekä sirkumfleksi ("hattumerkki") ja tilde (~). Voit kirjoittaa esim. saksalaisen -kirjaimen painamalla ensin kuolleita pisteitä ja sitten u:ta. .Xmodmap-tiedoston muutokset saa heti käyttöön komennolla


xmodmap .Xmodmap

Ks. man xmodmap. Huomaa, että emacs saattaa kohdella näppäimiä poikkeavasti. X:n alla näppäinkoodit saa selville ohjelmalla xev.

Esimerkki X11-näppäimistökartasta

Tämän voi sijoittaa .Xmodmap-tiedostoon.


keycode  8 =
keycode  9 = Escape
keycode 10 = 1 exclam
keycode 11 = 2 quotedbl at
keycode 12 = 3 numbersign sterling
keycode 13 = 4 dollar dollar
keycode 14 = 5 percent
keycode 15 = 6 ampersand
keycode 16 = 7 slash braceleft
keycode 17 = 8 parenleft bracketleft
keycode 18 = 9 parenright bracketright
keycode 19 = 0 equal braceright
keycode 20 = plus question backslash
keycode 21 = apostrophe grave
keycode 22 = Delete
keycode 23 = Tab
keycode 24 = Q
keycode 25 = W
keycode 26 = E
keycode 27 = R
keycode 28 = T
keycode 29 = Y
keycode 30 = U
keycode 31 = I
keycode 32 = O
keycode 33 = P
keycode 34 = aring Aring
keycode 35 = dead_diaeresis asciicircum asciitilde
keycode 36 = Return
keycode 37 = Control_L
keycode 38 = A
keycode 39 = S
keycode 40 = D
keycode 41 = F
keycode 42 = G
keycode 43 = H
keycode 44 = J
keycode 45 = K
keycode 46 = L
keycode 47 = odiaeresis Odiaeresis
keycode 48 = adiaeresis Adiaeresis
keycode 49 = section onehalf
keycode 50 = Shift_L
keycode 51 = apostrophe asterisk
keycode 52 = Z
keycode 53 = X
keycode 54 = C
keycode 55 = V
keycode 56 = B
keycode 57 = N
keycode 58 = M
keycode 59 = comma semicolon
keycode 60 = period colon
keycode 61 = minus underscore
keycode 62 = Shift_R
keycode 63 = KP_Multiply
keycode 64 = Alt_L
keycode 65 = space
keycode 66 = Caps_Lock
keycode 67 = F1
keycode 68 = F2
keycode 69 = F3
keycode 70 = F4
keycode 71 = F5
keycode 72 = F6
keycode 73 = F7
keycode 74 = F8
keycode 75 = F9
keycode 76 = F10
keycode 77 = Num_Lock
keycode 78 = Scroll_Lock
keycode 79 = Home KP_7 KP_7 Home
keycode 80 = Up KP_8 KP_8 Up
keycode 81 = Prior KP_9 KP_9 Prior
keycode 82 = KP_Subtract
keycode 83 = Left KP_4 KP_4 Left
keycode 84 = Begin KP_5 KP_5 Begin
keycode 85 = Right KP_6 KP_6 Right
keycode 86 = KP_Add
keycode 87 = End KP_1 KP_1 End
keycode 88 = Down KP_2 KP_2 Down
keycode 89 = Next KP_3 KP_3 Next
keycode 90 = Insert KP_0 KP_0 Insert
keycode 91 = Delete KP_Decimal KP_Decimal Delete
keycode 92 = 0x1007ff00
keycode 93 =
keycode 94 = less greater bar
keycode 95 = F11
keycode 96 = F12
keycode 97 = Home
keycode 98 = Up
keycode 99 = Prior
keycode 100 = Left
keycode 101 = Begin
keycode 102 = Right
keycode 103 = End
keycode 104 = Down
keycode 105 = Next
keycode 106 = Insert
keycode 107 = Delete
keycode 108 = KP_Enter
keycode 109 = Control_R
keycode 110 = Pause
keycode 111 = Print
keycode 112 = KP_Divide
keycode 113 = Alt_R Mode_switch
keycode 114 = Break
keycode 115 =


Next Chapter, Previous Chapter

Table of contents of this chapter, General table of contents

Top of the document, Beginning of this Chapter