7. Eräiden sovellusten asetukset

Contents of this section

Tähän ei ole kerätty kaikkia mahdollisia sovelluksia; lisäapua voi löytyä esim. German-HOWTO:sta [german].

7.1 bash

Tee kotihakemistoosi tiedosto .inputrc, ja laita sinne nämä rivit:


set meta-flag on
set convert-meta off
set output-meta on

Tämän jälkeen komentotulkki huolii 8-bittiset merkit ja näyttää ne oikein.

bash lukee käynnistyessään useita eri tiedostoja. .profile, .bash_login ja .bash_profile luetaan ainoastaan sisäänkirjoittautumisen (login) yhteydessä; .bashrc taas suoritetaan aina kun bash käynnistyy (myös esim. xterm-ikkunassa).

7.2 tcsh

tcsh käyttää lokaaliasetusta LC_CTYPE. Tee kotihakemistoosi tiedosto .tcshrc, ja laita sinne rivi


setenv LC_CTYPE finnish.iso88591

Huomaa, että RedHat 2.1:n mukana tuleva tcsh ei jostain syystä toimi 8-bittisten merkkien kanssa oikein. Voit joko kääntää tcsh:n itse, tai kopioida tcsh-binäärin esim. Slackware 3.0:sta.

7.3 emacs

Tee tai editoi kotihakemistossasi tiedostoa .emacs. Laita sinne rivit:


(standard-display-european 1)
(set-input-mode (car (current-input-mode))
        (nth 1 (current-input-mode))
        'accept-8bit-input)
(require 'iso-syntax)

Huomaa, että GNU Emacs 19.25, joka on mm. Slackware-jakelun versiossa 2.0.0, on rikki eikä eurooppalaisten merkkien tuki toimi. Jos käytät tätä versiota, poista se ja asenna uudempi versio. Myös emacs 19.30 toimii väärin jos se on käännetty vanhalla gcc:llä (esim. 2.6.3).

7.4 telnet

Luo kotihakemistoosi tiedosto .telnetrc ja tee sinne oma rivi kullekin koneelle johon otat yhteyttä telnetillä. Rivillä on koneen nimi sekä komento set outbinary. Jos esim. otat yhteyttä koneeseen masina paikallisessa verkossa sekä koneeseen hissi.kone.fi Internetin yli, .telnetrc-tiedostosi pitäisi näyttää tältä:


masina set outbinary
hissi.kone.fi set outbinary

Voit myös antaa käynnistettäessä option -8tai asettaa binäärimoodin telnet-istunnon aikana painamalla telnetin escape-merkkiä (ei ESC-näppäin vaan telnetin escape character, oletuksena C-] joka löytyy yleensä näppäilemällä Ctrl-5) ja antamalla komennon. Ks. man telnet.

7.5 rlogin

rlogin-komennossa pitää antaa optio -8 jotta 8-bittiset merkit kulkisivat yhteyden läpi. Ks. man rlogin.

7.6 joe

joe tarvitsee option -asis jotta se kohtelisi merkkejä 8-bittisinä.

Poista välilyönti joerc-tiedostosta sen rivin alusta, jolla lukee -asis. Kaikkien käyttäjien yhteinen joerc-tiedosto on yleensä /usr/lib/joe/joerc ja käyttäjäkohtainen tiedosto $HOME/.joerc.

7.7 less

Aseta ympäristömuuttuja LESSCHARSET arvoon latin1:


export LESSCHARSET=latin1

tai vastaava C-shellin komento.

7.8 irc

Tämän kirjoitti Jani Tammi (jantam@utu.fi).

Laita .ircrc-tiedostoon rivi:


    set eight_bit_characters on

Tämän lisäksi saatat tarvita myös komennon


    /set translation latin_1

Huomaa, että tämä komento annetaan irc:issä, eikä sitä kirjoiteta .ircrc-tiedostoon.

7.9 elm

Laita tiedostoon $HOME/.elm/elmrc seuraavat rivit:


charset = iso-8859-1
displaycharset = iso-8859-1
textencoding = 8bit

7.10 pine

Laita tiedostoon /usr/local/lib/pine.conf tai $HOME/.pinerc seuraava rivi:


character-set=ISO-8859-1

7.11 TeX

Suomalaiset aakkoset ja tavutuksen saa TeXissä toimimaan parhaiten käyttämällä babel-pakettia, joka on siis syytä valita asennettavaksi TeXiä asennettaessa.

TeXistä on kaksi Linux-järjestelmissä yleisesti käytettyä jakelua: NTeX ja teTeX. NTeX tulee Slackwaren ja teTeX RedHatin mukana. teTeX on näistä helpompi konfiguroida.

TeXin hakemistopolut ja konfigurointi vaihtelevat jakelusta toiseen. Voit joutua tekemään asiat jakelusta riippuen hyvinkin paljon tästä ohjeesta poikkeavalla tavalla.

NTeX

Tässä opasti Tuomas Aura (Tuomas.Aura@hut.fi):

LaTeXissa (2e) ei ole valmiina suomenkielistä tavutusta, vaan se on käännettävä itse. Tämä tapahtuu seuraavasti (root-käyttäjänä):

Nyt pitäisi suomen tavutuksen toimia, kunhan dokumentin otsikot ovat kunnossa.

teTeX

teTeX:in konfigurointi on helppoa:

LaTeX-otsikot

Suomalaisen LaTex-dokumentin alkuriveillä pitäisi lukea jotain tämän tapaista:


\documentclass[a4paper,finnish]{article}
\usepackage{t1enc,isolatin1,babel}

LaTeX2e <1994/12/01> -formaatilla ja uudemmilla toimii myös hienompi ratkaisu:


\documentclass[a4paper, finnish]{article}
\usepackage{babel}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}

Näillä otsikoilla pitäisi suomalaisen tavutuksen ja kirjainten toimia oikein, mikäli TeX-jakelu on asennettu ja konfiguroitu oikein. Tässä ei neuvota LaTeX-dokumenttien tekemistä tarkemmin. Jukka Korpelan TKK:lle tekemästä Tex-ohjeesta [texref] voi olla apua.


Next Chapter, Previous Chapter

Table of contents of this chapter, General table of contents

Top of the document, Beginning of this Chapter