2. Näppäimistöasetukset

Contents of this section

2.1 Perusnäppäimistö

Tässä kerrotaan tekstikonsolin näppäimistöasetuksista. X-ympäristöstä on tietoa kohdassa X11R6.

Jos näppäimistösi on Linuxin asennuksen jäljiltä amerikkalaista mallia, olet ohittanut näppäimistökartan valinnan asennusohjelmassa. Näppäimistökartaksi kannattaa valita ISO Latin-1 -merkkejä tuottava kartta fi-latin1. Seitsemänbittinen fi-kartta on poistumassa käytöstä eikä sitä kannata käyttää jos siihen ei ole erityistä tarvetta.

Slackware-järjestelmissä näppäimistökartan voi asettaa lisäämällä tiedostoon /etc/rc.d/rc.keymap tai /etc/rc.d/rc.local seuraava rivi:


/usr/bin/loadkeys fi-latin1       # Finnish latin1 keymap

RedHatissa asetus taas on tiedostossa /etc/sysconfig/keyboard, jossa pitää olla seuraava rivi:


KEYTABLE=/usr/lib/kbd/keytables/fi-latin1.map

Debian-järjestelmissä asetus tehdään tiedostoon /etc/rc.boot/console.

Näppäimistökarttatiedostot ovat yleensä hakemistossa /usr/lib/kbd/keytables. Mikäli fi-latin1 -karttaa ei löydy tästä hakemistosta, etsi esim. Slackware-jakelun keytbls-paketti. Ruotsalaiset käyttävät samaa näppäimistökarttaa kuin suomalaiset.

2.2 ISO Latin-1 -merkistö

Suomenkielinen teksti kirjoitetaan Linux-ympäristössä ISO Latin-1 -merkistöllä, joka käyttää 7-bittisiä ASCII-merkkejä englannin perusaakkosten näyttämiseen ja 8-bittisiä ns. ISO-skandeja suomalaisiin kirjaimiin å, ä, ö jne. Myös mm. MS Windows käyttää samaa merkistöä. Lisätietoja löytyy Timo Kiravuon merkistöohjeesta [skandit] ja Jukka Korpelan ISO-Latin-1-merkkejä käsittelevästä tekstistä [ISO-latin1].

Jos fi-latin1 -näppäimistöllä ä:n ja ö:n painalluksista tulee d- ja v-kirjaimia, hukkuu kahdeksas bitti jonnekin. Ks. Pääteasetukset -kohta sekä rlogin ja telnet . Jos skandien painaminen aiheuttaa piippauksia tai mitään ei tapahdu, sovellus (esim. komentotulkki) ei huoli 8-bittisiä merkkejä. Katso sovelluksien kohdalta komentotulkkisi (yleensä bash tai tcsh ) asetukset.

2.3 Näppäimistökartan parantelua

Timo Korvola ehdottaa:

Gravea, tildeä ja sirkumfleksia tarvitaan sen verran usein, että elämän helpottamiseksi voi tehdä fi-latin1.map:in lataamisen jälkeen vaikkapa näin:


loadkeys << '@loadkeys'
  keycode 5 = four currency dollar
  keycode 13 = dead_acute grave
  keycode 27 = dead_diaeresis asciicircum asciitilde
  keycode 97 = Compose
@loadkeys

Tämä korjaa myös shift 4:n tuottamaan :n siten kuin näppäimistössä lukee. Oikeasta controlista tehdään compose, jolla voi tuottaa vaikkapa :n näppäilemällä compose ` e.

Konsolin näppäinkoodit saa helposti selville ohjelmalla showkey.


Next Chapter, Previous Chapter

Table of contents of this chapter, General table of contents

Top of the document, Beginning of this Chapter